RSS Feed

Kontakt

Styrelsen för Visans Vänner i Östnyland 2016

Ordförande:

Denise Lindh, tel. 0440 555 355, email: denise.lindh@edu.loviisa.fi

Viceordförande:

Stella Jonasson, tel. 040 5661307, email: jonassonstella@gmail.com

Sekreterare:

Nina Wiklund, tel. 050 5229764, email: ninacari@welho.net

Styrelsemedlemmar:

Camilla Wiksten-Rönnbacka, tel. 0440 718538, email: wikstenc@hotmail.com

Cara Hjelt, tel. 0500 741945, email: cara@hjelt.fi

Robert Lemberg, tel. 040 5810974, email: robert.lemberg@evl.fi

Skattmästare:

Sebastian Häggblom, tel. 050 5878030, email: sebbehaggblom@gmail.com

Webmaster:

Stefan Westerbladh, email: stefan.westerbladh@datapartner.fi

No Comments »

No comments yet.

You must be logged in to post a comment.