RSS Feed

Konstituerande möte 17.02.2019

20/02/2019 by Stefan

Följande administration valdes:

Styrelse
Ordförande och kassör: Sebastian Häggblom
Vice ordförande: Stella Jonasson
Sekreterare: Robert Lemberg
Klubbvärdinna: Cara Hjelt
Arkivarie: Leif Bagge
Styrelseledamot: Synnöve Jern

Resurspersoner
Siri Widestam, affischer
Camilla Wiksten-Rönnbacka
Birgitta Nyberg
Stefan Westerbladh, webb-master


No Comments »

No comments yet.

You must be logged in to post a comment.