RSS Feed

Konstituerande möte 11.2.2018

14/02/2018 by siri

Följande administration valdes:

Styrelse
Sebastian Häggblom, orförande och kassör
Stella Jonasson, viceordförande
Robert Lemberg, sekreterare
Synnöve Jern, informationsansvarig
Cara Hjelt, klubbmästare och vicekassör

Utanför styrelsen
Camilla Wiksten-Rönnbacka, resursperson
Denise Lindh, resursperson
Bitta Nyberg, resursperson
Stefan Westerbladh, webmaster


No Comments »

No comments yet.

You must be logged in to post a comment.